مقابله با کاهش آب | نکته آنلاین
مقابله با کمبود آب شرب با بهسازی چاهها ۱۱ تیر ۱۴۰۳

مقابله با کمبود آب شرب با بهسازی چاهها

مدیر عامل آبفا مازندران گفت: محاصره چاههای کشاورزی موجب کاهش آب دهی چاههای آب شرب می شود لذا برای مقابله با کاهش آب منابع تامین و خدمات رسانی بهینه به مردم تلاش داریم با بهسازی چاههای آب شرب، کمبودها را جبران کنیم.