منابع طبیعی آمل | نکته آنلاین
کشف چوب جنگلی قاچاق و پلمب کارگاه چوب‌بری متخلف در آمل ۰۵ تیر ۱۴۰۳

کشف چوب جنگلی قاچاق و پلمب کارگاه چوب‌بری متخلف در آمل

مأمورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل با همکاری مأمورین نیروی انتظامی یک واحد کارگاه چوب‌بری را پلمب و فرد متخلف را بازداشت کردند.

کشف و توقیف چوب جنگلی قاچاق در آمل ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کشف و توقیف چوب جنگلی قاچاق در آمل

مأمورین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل موفق به کشف و توقیف چوب جنگلی قاچاق شدند.