مهدی توکلی | نکته آنلاین
مهدی توکلی به عنوان شهردار چالوس معرفی شد ۱۰ تیر ۱۴۰۳

مهدی توکلی به عنوان شهردار چالوس معرفی شد

با نظر موافق شورای اسلامی شهر چالوس و طی حکمی مهدی توکلی رسماً بعنوان شهردار چالوس معرفی شد.