مهم | نکته آنلاین
تقدیر شورای شهر چالوس از ارزنده بودن خدمات شهردار و مسئولان دوائر شهرداری ۲۲ آذر ۱۴۰۱

تقدیر شورای شهر چالوس از ارزنده بودن خدمات شهردار و مسئولان دوائر شهرداری

تلاشهای شبانه روزی دکتر مسعود یعقوبی شهردار چالوس و مسئولان دوائر شهرداری موجب برانگیختن حس تحسین اعضای شورای اسلامی شهر چالوس از این خدمات شد.