موقوفات | نکته آنلاین
ضرورت احیای موقوفات مازندران برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

ضرورت احیای موقوفات مازندران برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی

استاندار مازندران بر ضرورت احیای موقوفات استان تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت موقوفات مازندران برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی بهره‌گیری کرد.