میاندرود و ساری | نکته آنلاین
۵۴۴ شعبه رای در شهرستان های ساری و میاندورود دایر میشود ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

۵۴۴ شعبه رای در شهرستان های ساری و میاندورود دایر میشود

فرماندار مرکز مازندران با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری انتخابات پرشور گفت : ۵۴۴ شعبه اخذ رأی در دو شهرستان ساری و میاندورود تعیین شده است.