نیروگاه برق کاسپین | نکته آنلاین
بازدید سفیر آفریقای جنوبی از نیروگاه برق کاسپین در نوشهر ۰۷ آذر ۱۴۰۱

بازدید سفیر آفریقای جنوبی از نیروگاه برق کاسپین در نوشهر

به گزارش نکته آنلاین از نوشهر؛ ویکا مازوی کومالو سفیر آفریقا جنوبی با هدف بررسی ظرفیت ها و پتانسیل شهرستان نوشهر جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی این کشور در این منطقه از نیروگاه برق کاسپین بازدید و طی نشستی با حضور دکتر رستم زرودی فرماندار شهرستان نوشهر، مدیر نیروگاه برق کاسپین، مهدی خزایی معاونت فرمانداری […]