هفته معلم | نکته آنلاین
چالش کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش مازندران نداریم / معرفی ۹ فرهنگی نمونه مازندرانی به مرحله کشوری ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

چالش کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش مازندران نداریم / معرفی ۹ فرهنگی نمونه مازندرانی به مرحله کشوری

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت : در حال حاضر با چالش و کمبود نیروی انسانی در استان روبرو نیستیم و مسأله کمبود معلم را نخواهیم داشت.