همایش | نکته آنلاین
۱۸۰ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران شناسایی شد ۲۷ آذر ۱۴۰۱
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران:

۱۸۰ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران شناسایی شد

حسن خیریانپور با بیان این که محوریت همایش فرصت های سرمایه گذاری بابخش خصوصی است، گفت: ۱۸۰ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران شناسایی شد