هوشمندسازی | نکته آنلاین
آغاز هوشمندسازی توزیع مرغ در مازندران ۰۴ دی ۱۴۰۱
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد؛

آغاز هوشمندسازی توزیع مرغ در مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز هوشمندسازی توزیع مرغ در مازندران خبر داد.