وزیر ورزش و جوانان | نکته آنلاین
۲۰ درصد کاروان اعزامی به المپیک از استان مازندران هستند ۱۴ تیر ۱۴۰۳
وزیر ورزش و جوانان؛

۲۰ درصد کاروان اعزامی به المپیک از استان مازندران هستند

وزیر ورزش و جوانان گفت : ۲۰ درصد کاروان اعزامی به المپیک پاریس مازندرانی هستند.