وقف | نکته آنلاین
احیای زنجیره‌های زراعی و پروتئینی کشور با کمک وقف ۰۴ تیر ۱۴۰۳

احیای زنجیره‌های زراعی و پروتئینی کشور با کمک وقف

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه با کمک وقف طی سال‌های اخیر پروژه‌های کوچک مقیاس را اجرا کردیم، گفت: سازمان اوقاف به کمک وقف زنجیره‌های زراعی و پروتئینی کشور را احیا کرده است.

درمان سرطان به روش الکتروکموتراپی با کمک وقف ۰۴ تیر ۱۴۰۳

درمان سرطان به روش الکتروکموتراپی با کمک وقف

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف در حوزه درمان سرطان به روش الکتروکموتراپی پیش رفته است که با این روش می‌توان با مختصات الکتریکی به غدد حمله کرد و آن‌ها را از بین برد که به زودی از این دستگاه که توسط دانشمندان ایرانی ساخته شده، رونمایی خواهد شد