کارآفرین | نکته آنلاین
برپایی ۳۵ غرفه طراحی لباس در نمایشگاه توانمندی های بانوان استان مازندران ۲۸ آذر ۱۴۰۱
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، عنوان کرد:

برپایی ۳۵ غرفه طراحی لباس در نمایشگاه توانمندی های بانوان استان مازندران

سمیه قاسمی طوسی، گفت: تولیدکنندگان و طراحان لباس بانوان مازندرانی نیز در قالب 35 غرفه مدهای طراحی شده خود را در نمایشگاه چله شو به نمایش گذاشته اند