کارگاه آموزشی درمان اعتیاد | نکته آنلاین
ایران اسلامی پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا است ۱۱ تیر ۱۴۰۳
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران؛

ایران اسلامی پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به اینکه ایران اسلامی پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنیا است، گفت: گواه این ادعا، 4 هزار شهید عرصه مبارزه با مواد مخدر برای صیانت از مردم و میهن عزیزمان است.