کارگروه گندم، آرد و نان مازندران | نکته آنلاین
تشکیل نظام یکپارچه تامین گندم آرد و نان در مازندران ۲۰ تیر ۱۴۰۳

تشکیل نظام یکپارچه تامین گندم آرد و نان در مازندران

استاندار مازندران در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان، گفت: نظام یکپارچه تامین گندم آرد و نان در استان تشکیل شود. ‎