کاظم علیپور شهردار قائم شهر | نکته آنلاین
فیلم | گام عمرانی شهرداری و شورای شهر قائمشهر برای گشایش در گره ترافیکی ۱۴ تیر ۱۴۰۳
اختصاصی نکته آنلاین؛

فیلم | گام عمرانی شهرداری و شورای شهر قائمشهر برای گشایش در گره ترافیکی

کاظم علیپور شهردار قائم شهر با اشاره به اجرای عملیات اصلاح ورودی میدان جانبازان اظهار کرد : این طرح ها به منظور کاهش ترافیک شهری بوده که در شورای ترافیک شهرستان پیشنهاد و به تصویب رسید و با حمایت های شورای شهر هم در مرحله اجرایی قرار گرفته است.