کتاب و کتابخوانی | نکته آنلاین
اولین کتابخانه سیار شرق مازندران با حمایت نماینده مردم در مجلس راه اندازی میشود ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولین کتابخانه سیار شرق مازندران با حمایت نماینده مردم در مجلس راه اندازی میشود

نخستین کتابخانه سیار شرق مازندران در راستای تحقق عدالت مطالعاتی و ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران و حمایت نماینده مردم در مجلس راه اندازی میشود