کسب رتبه برتر | نکته آنلاین
کسب رتبه برتر اداره حراست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
بر اساس ارزیابی صورت گرفته؛

کسب رتبه برتر اداره حراست راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

در همایش سراسری مدیران حراست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اعضای هیات عامل برگزار گردید حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد حراست سراسر کشور گردید.