کلیپ ریحان اباد | نکته آنلاین
مهمان نوازی کشاورزان گلوگاهی از استاندار مازندران ۱۸ تیر ۱۴۰۳
اختصاصی نکته آنلاین؛

مهمان نوازی کشاورزان گلوگاهی از استاندار مازندران

یوسف نوری استاندار مازندران با حضور در روستای ریحان آباد شهرستان گلوگاه ضمن بازدید از مزارع کشاورزی و خداقوت به کشاورزان، در فضایی از صمیمیت شنوای سخنان و مشکلات این قشر زحمت کش و اعضای شورای اسلامی و دهیاری شد .