کمیته امداد امام خمینی | نکته آنلاین
بیش از ۱۷ هزار دانشجو و دانش آموز در مازندران مورد حمایت کمیته امداد هستند ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

بیش از ۱۷ هزار دانشجو و دانش آموز در مازندران مورد حمایت کمیته امداد هستند

بیش از ۱۷ هزار دانشجو، طلبه و دانش آموز نیازمند مازندرانی از خدمات کمیته امداد بهره مند می‌شوند.