کمیته امداد چالوس | نکته آنلاین
پرداخت زکات در چالوس ۱۲۴ درصد افزایش یافت ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

پرداخت زکات در چالوس ۱۲۴ درصد افزایش یافت

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) چالوس گفت: پرداخت زکات مردم خیر این شهرستان در ۹ ماهه امسال ۱۲۴ درصد افزایش داشت.