کندوان | نکته آنلاین
انسداد مقطعی محور کندوان ۱۶ تیر ۱۴۰۳

انسداد مقطعی محور کندوان

محور کندوان فردا، یکشنبه مقطعی مسدود می‌شود.