گمرگات مازندران | نکته آنلاین
صادرات از گمرکات استان مازندران افزایش چشمگیری داشت ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

صادرات از گمرکات استان مازندران افزایش چشمگیری داشت

ناظرگمرکات مازندران با بیان رشد ۷۰ درصدی حجم صادرات طی فروردین ۱۴۰۳ ازصادرات ۱۴۷ هزارتن انواع کالا از گمرکات مازندران خبر داد.