یانه سر | نکته آنلاین
یانه سر روستایی در انتظار جاده و خانه بهداشت / ضرورت توجه به رفع مشکلات این روستای تاریخی درشهرستان بهشهر ۰۵ تیر ۱۴۰۲

یانه سر روستایی در انتظار جاده و خانه بهداشت / ضرورت توجه به رفع مشکلات این روستای تاریخی درشهرستان بهشهر

به گزارش نکته آنلاین : یکی اززیر ساخت های مهم توسعه در هر روستا وشهر وجود جاده ارتباطی مناسب است وهمچنین خانه های بهداشت از نیازهای اولیه و خواسته های بجا مردم روستاهاست که بتوانند ازخدمات مطلوب بهداشتی درمانی بهره مند بشوند.   ساخت خانه بهداشت درروستاهاباعث می‌شودمردم بامراجعه به این مراکز از انواع بیماری […]