حامیان فرزندان ایتام و محسنین امسال در چالوس ۴میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان به فرزندان معنوی خود مساعدت کرده اند.

به گزارش نکته آنلاین؛  رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چالوس با اشاره با اینکه طرح اکرام با هدف رفع نیاز‌های مادی و معنوی فرزندان یتیم توسط کمیته امداد اجرا می‌شود گفت: از ابتدای سال حامیان در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین به‌صورت نقد و کالا رقمی معادل ۴ میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان مساعدت کردند.

احمد عاشوریان افزود: ۲۳۰۵ حامی در این شهرستان از تعداد ۹۱ یتیم در طرح اکرام ایتام و۴۷۶ فرزند مددجوی مشمول طرح محسنین حمایت می کنند‌.

او با تشکر از مردم نیک اندیش ادامه داد: خیرین با واریز مبلغی به صورت ماهانه، می‌توانند در حمایت از فرزندان یتیم و محسنین سهیم باشند.
در شهرستان چالوس تعداد ۲۹۳۰ خانوار تحت حمایت هستند؛ و از مزایای این نهاد بهره مندند.