نمایشگاه روایت پیشرفت | نکته آنلاین
نمایشگاه روایت پیشرفت در شرکت گاز مازندران برگزار شد ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمایشگاه روایت پیشرفت در شرکت گاز مازندران برگزار شد

همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهور به استان مازندران، نمایشگاه روایت پیشرفت ویژه تبیین دستاوردهای دولت سیزدهم در شرکت گاز مازندران برپا شد.